• bbb

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານບໍ່ແຮ່

CRE ມີປະສົບການຫຼາຍໃນການອອກແບບຕົວຄວບຄຸມພະລັງງານຮູບເງົາທີ່ມີພະລັງສູງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກພະລັງງານບໍ່ແຮ່. ໃນບັນດາລູກຄ້າທົ່ວໂລກຂອງ CRE ແມ່ນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກພະລັງງານບໍ່ແຮ່ຊັ້ນ ນຳ. 

frequency inverter

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ